Ocena brak

Cykl działania zorganizowanego

Autor /alpinista Dodano /23.03.2011

To jednolity schemat obejmujący sześć następujących po sobie etapów:

  1. Postawienie jasnego i ściśle określonego celu.

  2. Zbadanie warunków i środków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel.

  3. Planowanie działania.

  4. Przygotowanie warunków i środków uznanych za niezbędne do zastosowania.

  5. Realizacja, czyli wykonanie zamierzonego działania zgodnie z planem.

  6. Kontrola otrzymanych wyników i wyciągnięcie z nich wniosków.

Sprawność jest utożsamiana z określonymi walorami praktycznymi działania, a w szczególności z postaciami, czyli zaletami dobrej roboty. Jest to ogół walorów praktycznych danego działania. Działa się tym sprawniej, im działanie jest bliższe posiadania w sobie możliwie wszystkich walorów dobrej roboty.

Skutecznym nazywamy takie działanie, które w jakimś stopniu prowadzą do skutku zamierzonego jako cel.

Miarą skuteczności działania jest stopień osiągnięcia celu, czyli stopień zbliżenia się do osiągnięcia wszystkich końcowych celów działania. Każdemu działaniu przyświeca wielość celów, wśród których można wyróżnić, co najmniej cel główny i cele uboczne. Działanie jest nieskuteczne, jeżeli stopień zbliżania się do celu jest równy zeru, czyli jeżeli działanie nie osiąga żadnego ze swych celów końcowych. Działanie przeciwskuteczne to takie działanie, które oddala podmiot od celu zamierzonego jak cel działania.

Intensywność działania to zagęszczenie elementarnych aktów składających się na dane działanie w przestrzeni i/lub w czasie, bądź też jedno i drugie.

Korzystność jest nadwyżką wyniku użytecznego (efektu) nad kosztami działania.

Podobne prace

Do góry