Ocena brak

CYCLONE C.714, Caudron - samolot

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Francuski samolot myśliwski, które­go prototyp zakłady Caudron zapre­zentowały w 1938 r. przedstawicie­lom Ministerstwa Lotnictwa. Duża prędkość, jaką rozwijał (484 km/ h w locie poziomym, 695 km/h -w nurkowym), oraz niska cena spra-wiły, że specjaliści zlekceważyli za­strzeżenia i zamówili 100 tych ma ­szyn. Jednakże francuskie siły po­wietrzne (*Armee de l'Air) nie zaakceptowały nowego modelu my ­śliwca napędzanego silnikiem Re­nault 12 Roi-3 o mocy 450 KM. Wśród licznych zarzutów powtarza­ły się: mała prędkość wznoszenia ograniczająca możliwości wykony­wania manewrów pionowych, słaby silnik, liczne usterki mechanizmów podwozia, przyrządów pokłado­wych, radiostacji itp. Produkcję przerwano, a na gotowe samoloty złożyły zamówienia Finlandia (80 sztuk) i Jugosławia (30 sztuk). Niewiele egzemplarzy dostarczono odbiorcom i w maju 1940 r. samo­loty, które pozostały we Francji, przekazano francuskim dywizjonom myśliwskim. Trafiły również do polskiego 1/145 dywizjonu, którego piloci (latając na nich na własne ryzyko) zestrzelili 12 samolotów wroga, tracąc 7 własnych.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE

silnik Renault 12 Rol-3 o mocy 450 KM

rozpiętość 8,95 m

długość 8,50 m

maks. prędkość 487 km/h

4 karabiny maszynowe

Podobne prace

Do góry