Ocena brak

CWOJDZIŃSKI ANTONI

Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012


CWOJDZIŃSKI ANTONI, ur. 9 X 1896 w Brzeżanach pod
Tarnopolem, zm. 8 VII 1972 w Londynie, komediopisarz.
Z wykształcenia fizyk, po I wojnie świat, asystent na U W . Pod
wpływem J. Osterwy wstąpił do Instytutu Reduty, gdzie występował
pod pseud. A. Woydan; debiutował jako autor Teorią
Einsteina, wyst. 1934 w reż. Osterwy, graną z ogromnym
powodzeniem. Ukończył wydział reżyserski PIST w Warszawie.
Od 1939 przebywał na emigracji w U S A i Anglii. Podczas
wojny zorganizował w N o w y m Jorku objazdowy Pol. Teatr
Artystów, w którym wystawiał sztuki tematycznie związane
z okupacją hitlerowską w Polsce. Od 1962 w Londynie, utrzymywał
kontakt z krajem, gdzie wystawiane były jego sztuki.
Był, obok B. Winawera, twórcą tzw. komedii scjentystycznej.
Uważał, że wobec ogromnego znaczenia nauki w życiu
współcz. człowieka powinna stać się ona tematem w sztuce.
Popularyzował tezy nauk. w sposób nie zbanalizowany, konfrontował
je z powszechnymi poglądami, wynikającymi często
z błędnej interpretacji nauki. Psychoanalizie poświęcił Freuda
teorię snów (wyst. 1937), typologii konstytucjonalnej Kretschmera
Temperamenty (wyst. 1938), teoriom biologicznym
Obronę genów (wyst. 1964), telepatii i jasnowidzeniu Hipnozę
(wyst. 1964), cybernetyce Sprzężenie zwrotne (wyst. 1966).
W komediach powojennych wprowadzał elementy groteskowej
farsy - Einstein wśród chuliganów (powst. 1959?), satyry
społ. - Każda chwila, demaskująca amer. społeczeństwo.

Komedie naukowe, W. 1968.
K. KAPUŚCIŃSKA Twórczość komediowa Bruno Winawera i A.
C„ Spraw. ŁTN 22 (1968) nr 1; L. EUSTACHIEWICZ Komedie A. C.,
Dialog" 1970 nr 12.

Podobne prace

Do góry