Ocena brak

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzór

Autor /LafeLaftEnupt Dodano /07.10.2006

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej:

Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobów gotowych, ewidencji operacji gospodarczych z dnia 31 marca 200x r. oraz ustalenie progu rentowności dla planowanej w zakładach meblarskich ?MEBLEX? produkcji w miesiącu kwietniu 200x r. oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu.

2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

A) Założenia dotyczące zakładów meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do sporządzenia dokumentów:
- dane identyfikacyjne zakładów meblarskich ?MEBLEX? załącznik nr 1
- jednostka jest płatnikiem podstawowej stawki podatku VAT 22%
- rodzaj działalności : produkcja i sprzedaż mebli
- dane identyfikacyjne odbiorcy wynikają z treści zadania Hurtownia ?IRENA? sp. Z o.o. ul Poznańska 12, 50-400 Wrocław NIP 820-90-40-987
- numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych, w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem miesiąca
- odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 7 dni
- na sprzedaży wyrobów realizowany jest zysk w wysokości 25% jednostkowego kosztu własnego wytworzenia
B) Założenia dotyczące Zakładów Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do otwarcia kont i prowadzenia rachunkowości
- wykaz wybranych kont ?księgi głównej? załącznik nr 2
- salda kont ?księgi głównej? na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 1
- koszty ewidencjonowane są w zespole 5
- wyroby gotowe przyjmowane są do magazynu po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
C) Założenia dotyczące zakładu Meblarskiego ?MEBLEX? potrzebne do przeprowadzenia kalkulacji wytworzenia wyrobów gotowych na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 4
- wysokość kosztów ogólnego zarządu wynika z załącznika nr 3
- w marcu wyprodukowano 4000 szt. Stołów kuchennych
- zdolność produkcyjna została wykorzystana na 100%
D) Założenia dotyczące zakładów Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do ustalenia progu rentowności dla planowanej w miesiącu kwietniu 200x r.
- w kwietniu zakłady planują wyprodukować 5000 szt. krzeseł stołowych
- na produkcję jednostka szacuje koszty stałe na wartość 90 000 zł. jednostkowy koszt zmienny 80 zł., cena sprzedaży 110 zł.

3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów Meblarskich ?MEBLEX? w dniu 31 marca 200x r.

A) Sporządzenie PK 01/03 ? wycena stołów po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
4000 szt. x 125 zł/szt. = 500 000 zł 601/580
B) Sporządzenie PK 01/03 z 31 marca 200x r
- przeksięgowanie kosztów wydziałowych 9 200 zł. 501-520
- przeksięgowanie kosztów zarządu 29 280 zł. 550
C) Sporządzenie PK 02/03 z 31 marca 200x r.

Podobne prace

Do góry