Ocena brak

Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 4

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 4

Transkrypt

Postępuj wedle poleceń:
A) Oblicz elastyczność mieszaną popytu na dobro A na podstawie następujących danych:
PB

QDa

14
12

80
60

Edc = (+ / −)

80 − 60 14 − 12 20 14 7
3
:
=
* = = +1
80
14
80 2 4
4

Czy dobra A i B są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi? Odpowiedź uzasadnij.
Są to dobra substytucyjne
B) Ile wynosi elastyczność mieszana popytu na dobro X, gdy jego ilość zmniejszyła się o 15%, cena zaś dobra Y
wzrosła z 20 PLN do 25 PLN. Czy dobra X i Y to dobra substytucyjne, czy komplementarne? Odpowiedź uzasadnij.
P=20 ->25 =>25% cena wzrosła o 25%

Edp =

− 15%
3
= − − dobro − komplementarne
+ 20%
5

C) Jeżeli Edp= -0,5, to jest to potwierdzeniem faktu, że analizowane dobra są....komplementarne.
D) W wyniku obniżenia ceny płyt DVD z 50zł do 42zł konsumpcja wzrosła z 50tyś do 75tyś szt opakowań. Wartość
współczynnika cenowej elastyczności popytu (Edp) obliczona metodą punktową wynosi
3i 1/8 co oznacza, że popyt
na płyty DVD jest .elastyczny. i zastosowana polityka cenowa spowoduje...wzrost przychodów całkowitych ze sprzedaży
(TR).

Edp =

75 − 50 50 − 42 25 50 25
1
:
=
* =
=3
50
50
50 8
8
8

Podobne prace

Do góry