Ocena brak

Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 3

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 3

Transkrypt

Możliwości 2 producentów w zakresie wytwarzania telewizorów i monitorów komputerowych przedstawia tabela. Obaj
producenci są tak samo wyposażeni w czynniki produkcji. Zakładamy doskonałą substytucyjność czynników produkcji
wykorzystywanych do produkcji obu dóbr oraz ich doskonałą podzielność.
Tabela l
Producent 1

b) Koszty alternatywne

Producent 2

b) Koszty alternatywne

telewizor

1500

1000/1500=2/3=0,66

5000

3000/5000=3/5=0,6

monitory

1000

1500/1000=3/2=1,5

3000

5000/3000=5/3=1,66

Wykorzystując dane z tabeli:
a) wykreśl krzywe możliwości produkcyjnych obu producentów;
1500

5000

1000

3000

b) oblicz koszty alternatywne produkcji jednej sztuki monitora i telewizora dla obu producentów;
c) oceń, który producent jest efektywniejszy w produkcji monitorów, a który w produkcji telewizorów?
Najniższy koszt alternatywny dla TV to producent II 3/5
Najniższy koszt alternatywny dla Monitorow to producent I 3/2

Podobne prace

Do góry