Ocena brak

Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 2

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: Qd=1925-5P, funkcja podaży: QS=1540+20P.

  1. Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.

Qd=Qs 1925-5P=1540+20P 2080-5P=1540+20P 540=25P Pe=15,4 –cena równowagi

Qd=1925-5*15,4=1848 Qs=1540+20*15,4=1848 Qe=1848 ilośc rownowagi

  1. Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek wzrostu atrakcyjności towaru w oczach klienta popyt na rozpatrywane dobro wzrośnie o 155 sztuk przy każdym poziomie ceny?

1925+155-5P=1540+20P 2080-5P=1540+20P 25P=540 Pe=21,60

Qe=1925+155-5*21,60=2080-108=1972

  1. Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek spadku dochodów konsumentów, popyt na rozpatrywane dobro spadnie o 10%?

1925*10%=192,5 1925-192,5=1732,5 Qd=Qs

1732,5-5P=1540+20P 192,5=25P Pe=7,70 Qe=1732,5-5*7,70=1732,5-38,5=1694

  1. Z jakim rynkiem dobra mamy do czynienia? Dobro normalne

Podobne prace

Do góry