Ocena brak

Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 1

Autor /uczen Dodano /06.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Ćwiczenia powtorzeniowe - zadanie 1

Transkrypt

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wykreśl krzywa popytu na laptopy
Podaż
Cena
1550
1750
1950
2150
2350

Popyt

Ilość

Ilość

5
15
25
35
50

65
55
45
35
25

Jak wpłyną na położenie krzywe następujące zmiany:
a) wzrost cen PC,
krzywa popytu idzie w prawo
b) spadek dochodów konsumentów,
krzywa popytu idzie w lewo
c) wzrost kosztów produkcji
krzywa podaży idzie w gore w lewo
d) spadek cen twardych dysków,
krzywa podaży idzie w dol w prawo
e) wprowadzenie tańszej technologii produkcji laptopów. krzywa podaży idzie w dol w prawo
1) Gdzie znajduje się punkt równowagi? Dla jakich wartości?.......Pe=35.............Qe=2150...........................
2) cena 1750 jest ceną (minimalną /maksymalną), która wywoła (niedobór/ nadmiar) rynkowy w wysokości 15-55=45
3) cena 2350 jest ceną (minimalną /maksymalną), która wywoła (niedobór/ nadmiar) rynkowy w wysokości 50-25=25
4) porównaj współczynnik elastyczność cenowej popytu i podaży przy zmianie ceny laptopów z 1750 do 1950..............

popyt elastyczny

Edp =
Esp =

55 − 45 1950 − 1750 10 1750 175
:
= *
=
= 1,59
55
1750
55 200 110

25 − 15 1950 − 1750 10 1750
:
= *
= 5,83
15
1750
15 200

podaz elastyczna

Podobne prace

Do góry