Ocena brak

Ćwiczenia dykcyjne

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

- Naśladuj warkot silnika motocyklowego na różnych wysokościach dźwięku.

Najpierw używaj jedynie warg, potem języka, na koniec warg i języka. Wartoparsknąć!

- Kilkakrotnie jak najgłośniej przeciągle cmoknij.

- Kilka razy szeroko otwórz i zamknij usta, układając je w pozycjiposzczególnych samogłosek - "a", "o", "u", "e", "i", "y", tym razem rób togłośno.

- Głośno i wyraźnie wypowiadaj połączenia:

"abba, obbo, ubbu, ebbe, ibbi, ybby";

"assa, osso, ussu, esse, issi, yssy".

Wybierz sobie różne spółgłoski i łącz je z samogłoskami według powyższegowzoru. Każda głoska musi być słyszalna!

- W różnym tempie wypowiedz:

"da-ta-za-sa-dza-ca-na-ła";

"di-ti-zi-si dzi"; "zia-sia-dzia-cia-nia";

"ga-ka-ha-cha";

"gia-kia-hia-chia".

- W różnym tempie powiedz:

"brim, bram, bram, bram, brom";

"trim, tram, tram, tram, trom";

"krim, kram, kram, kram, krom" itd.

Podobne prace

Do góry