Ocena brak

Curriculum Vitae/Rekrutacja i selekcja

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Zanim przejdziemy do właściwego tematu należy powiedzieć, że w sprawie doboru, oceny i wynagradzania pracowników Polska ma znaczne zaległości, które musimy nadrobić zanim zostaniemy dopuszczeni do członkostwa w Unii Europejskiej. Zacofanie to odnosi się przede wszystkim do złego stanu polskiego prawodawstwa i nikłego stopnia respektowania i wdrażania przez polskie władze ratyfikowanych umów międzynarodowych. Do najważniejszych postanowień międzynarodowych, których Polska zobowiązała się przestrzegać należy zaliczyć:

 

 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZartykuł 23 tej deklaracji mówi: „Każda osoba ma prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia, sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy oraz ochrony przed bezrobociem. Każda osoba bez jakiejkolwiek dyskryminacji ma prawo do równej płacy za równą pracę. [...] Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającemu jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej”.

 

 • Konwencja UE nr 111 z 1958r. – traktująca o dyskryminacji zawodowej.

 

 • Konwencja UE nr 100 z 1955r. – traktująca o jednolitym wynagrodzeniu dla obu płci za jednakową pracę.

 

 • Art. 4 ustęp 3 Europejskiej Karty Społecznej z 1988r. – gwarantujący równe i godziwe wynagrodzenie, a także prawo do równych szans i równego traktowania w sprawach zatrudnienia i zawodu bez dyskryminacji ze względu na płeć.

 

 • Artykuł 31 Konstytucji RP – mówiący że nikogo nie można dyskryminować w żadnej sferze życia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, poglądy polityczne, itp.

 

 • Przepisy Kodeksu Pracy.

 

Niestety zarówno przepisy Kodeksu Pracy jak i Konstytucji są przepisami suchymi, bez określonych sankcji, a więc bez możliwości ich egzekwowania. Na świecie sytuacja jest nieco odmienna – głównie w Skandynawii, gdzie stwierdzono, że należy zapewnić równy udział wszystkich we wszystkim (np. na stanowiskach kierowniczych powinna być zachowana równa reprezentacja płci). Według p. prof. jest to właśnie demokracja, choć jak na mój gust trąci to nieco komunizmem, ale przecież to ona jest profesorem nie ja...

 

Co powinniśmy w związku z powyższą sytuacją zrobić?

 1. Szybko zmodernizować przepisy (przede wszystkim Kodeks Pracy i Kodeks Rodzinny).

lub

 1. Sformułować nowy akt prawny, który regulowałby wszystkie kwestie odnoszące się do powyższych problemów (ustawa taka rodzi się w bólach w Sejmie przez ostatnie kilka lat pod nazwą: Ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn).

 

Powyższa sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy, szczególnie jeśli idzie o precyzowanie wymagań co do pracowników – płeć, wiek, pochodzenie społeczne i poglądy polityczne często odgrywają znaczną rolę w procesie rekrutacji i selekcji, choć w świetle obowiązujących przepisów taka sytuacja nie powinna zaistnieć.

 

Co musimy umieć by samodzielnie znaleźć pracę.

 

Przede wszystkim należy potrafić zaprezentować siebie. Robi się głównie w oparciu o Curriculum Vitae. CV powinno zawierać następujące informacje:

 

 • Dane personalne.

 

 • Informacje o wykształceniu.

 • Okres nauki lub rok ukończenia szkoły.

 • Nazwa szkoły

 • Informacje dotyczące uprawnień, stopni naukowych, uzyskanych ocen, tematu pracy dyplomowej, itp.

 

 • Rodzaj i temat szkolenia.

 • Nazwa firmy organizującej szkolenie.

 • Rok ukończenia lub czas trwania szkolenia.

 

 • Przebieg pracy zawodowej.

 • Okres zatrudnienia.

 • Nazwa i adres firmy.

 • Zajmowane stanowisko, obowiązki, osiągnięcia.

 • Praca społeczna na rzecz organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

 

 • Dodatkowe kwalifikacje.

 • Prawo jazdy.

 • Znajomość języków obcych.

 • Umiejętność obsługi komputera.

 • Inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, itp.

 

 • Zainteresowania.

 • Informacje o aktywności pozazawodowej potwierdzającej umiejętności współpracy z innymi, zdolności przywódcze, przynależność do organizacji, stowarzyszeń, klubów, zespołów, okresy przynależności, szczególne osiągnięcia; sposób spędzania wolnego czasu, zwłaszcza zainteresowania dotyczące aktywnych form wypoczynku (sport) podkreślające dbałość o kondycję fizyczną i stan zdrowia.

Podobne prace

Do góry