Ocena brak

Culpa i custodia

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Custodia z mocy samego prawa spoczywała na komodatariuszu, osobach przyjmujących rzeczy w opiekę za opłatą – natuae – właściciele statków, caupones – właściciele domów zajezdnych, stabularii – właściciele stajen, horrearii – właściciele magazynów; osoby mające wykonać dzieł z dostarczonego im materiału – krawcy, folusznicy)

Dłużnik mógł też dobrowolnie zobowiązać się do custodia w drodze umowy.

W prawie justyniańskim odpowiedzialność traci obiektywny charakter, jest rodzajem szczególnej staranności – jej brak jest traktowany jak wina dłużnika – culpa in custodiendo.

Podobne prace

Do góry