Ocena brak

CRUSADER - czołg

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Brytyjski średni czołg, którego pro­jekt powstał po wizycie delegacjiwojskowej w 1936 r. na radzieckimpoligonie, gdzie demonstrowanoczołg *BT. Po powrocie do krajui złożeniu dokładnego raportu za­kłady Nuffield nabyły natychmiastamerykański czołg Christie M-1931 (T-3), będący pierwowzorem ra­dzieckiego BT, i przystąpiły do przeróbek. Pierwszy seryjnie produ­kowany A 13 opuścił zakłady w grudniu 1938 r.; ważył 14 t i był osłonięty płytami pancernymi o gru­bości do 14 mm.

Podczas prób uzna­no, że należy zastosować grubszy pancerz i w drugiej połowie 1940 r. pojawiła się nieco większa wersja Al 5 Crusader. Podwozie zostało przedłużone, dodano kilka kół, gru­bość pancerza wzrosła do 30 mm, co zwiększyło ciężar pojazdu o 4 t. Późniejsze modele miały pancerz o grubości do 51 mm i były wypo­sażone w działa sześciofuntowe. Po raz pierwszy walczyły w Afryce Północnej w czerwcu 1941 r. pod­czas operacji *„Battleaxe" i do 1943 r. były powszechnie wykorzy­stywane na tym teatrze działań wo­jennych. Produkcję zakończono w 1943 r. i do tego czasu powstało 5300 czołgów Crusader, które później przebudowano, aby mogły trałować miny, pełnić funkcję ru­chomych posterunków obserwacyj­nych, wozów ratowniczych, ciągni­ków artyleryjskich i czołgów prze­ciwlotniczych (uzbrojone w działa Boforsa kal. 40 mm).

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga 5 osób

silnik Meadows o mocy 300 KM

ciężar 18 t

pancerz 7-30 mm

uzbrojenie różne głównie działo szeciofuntowe lub haubica kal. 76,2 mm

I karabin maszynowy

prędkość 50 km/h

Podobne prace

Do góry