Ocena brak

CRIPPS STAFFORD (1889-1952) - polityk

Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011

Prawnik, członek partii laburzy-stowskiej znany z lewicowych po­glądów, w latach 1940-42 r. był przedstawicielem rządu brytyjskie­go w Moskwie. Gorący zwolennik sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podejmo­wał działania na rzecz poprawy stosunków między obydwoma pań­stwami. W 1941 r., powiadomiony przez swój rząd o przygotowywa­nym niemieckim ataku na ZSRR, przekazał tę wiadomość Stalinowi. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1942 r. wszedł do Gabinetu Wojen­nego Churchilla, ale w końcu roku objął stanowisko ministra ds. pro­dukcji lotniczej, co łączyło się z odejściem z gabinetu. W rządzie następcy Churchilla - Clementa *AttIee, sprawował urząd ministra finansów.

Podobne prace

Do góry