Ocena brak

CREDO, UT INTELLIGAM

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

CREDO, UT INTELLIGAM (łac. credo, ut intelligam = wierzę, aby zrozumieć) Zasada sformułowana przez Aureliusza Augustyna, nakazująca najpierw uwierzyć, aby móc poz­nać Boga, choć poznanie Boga leży w zasięgu rozumu. W tym sensie Anzelm z Aosty stwierdzał, że musimy wierzyć w prawdy objawione, zanim zaczniemy je rozumieć. Ale też, za­daniem rozumu jest następnie wyka. zać zgodność wiary z prawdami ra­cjonalnymi. Gdy natomiast rozum nie potrafi się z tego wywiązać — powi­nien poddać się wierze.

Podobne prace

Do góry