Ocena brak

CREDO, QUIA ABSURDUM

Autor /Majeczka Dodano /12.12.2012

CREDO, QUIA ABSURDUM (łac. credo, quia absurdum = wierzę, ponieważ jest to absurdalne) Maksy­ma przypisywana Tertulianowi, czo­łowemu przedstawicielowi apologetyki chrześcijańskiej. Stanowi ona kwintesencję stanowiska Tertuliana, dążącego do wykazania wyższości prawd objawionych (prawd wiary) nad dociekaniami filozoficznymi (po­znaniem rozumowym). Istota wiary chrześcijańskiej dotyczy bowiem sy­tuacji nie poddających się racjonali­zacji, stanów przekraczających zdol­ności poznawcze rozumu ludzkiego, który - gdy próbuje je rozwikłać -popada w sprzeczności i wiedzie ku herezji. Prawdy nie można zatem po­siąść bez wiary, a wiara z kolei wy­kracza poza rozum. Dlatego trzeba np. wierzyć w śmierć Syna Bożego, „ponieważ jest to sprzeczne z rozumem"; również jego zmartwychwstanie „jest pewne, ponieważ jest niemożliwe" (certum est, quia impossibile est).

Podobne prace

Do góry