Ocena brak

CREDO POETYCKIE

Autor /jez Dodano /07.03.2011

(sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna twórczość innych. Norwid Był obok tego. Jego wyjazd miał inne powody. Był dobrowolny, m.in. za

pieniędzmi. Jego utwory literackie nie były traktowane jako literatura, nie miały uznania. W Paryżu trzymał się z daleka od emigracji, stronił od polityki. Odrębność twórczości literackiej wpłynęła na chłód, z jakim ją traktowano. Jako poetę odkrył go dopiero pod koniec XIX w. Zenon Przesmycki. Norwida uznawali twórcy epoki Młodej Polski za swego prekursora. W epoce, gdy twórczość poety miała być darem Boga, pochodzić z uczucia, natchnienia, Norwid twierdził, że sztuka jest bezpośrednią konsekwencją pracy intelektualnej zarówno twórcy jak i odbiorcy. Poetą się nie jest, nim się bywa, gdy się intensywnie pracuje.

−  nie opisuje rzeczywistości nie nazywa problemów, uczuć ale raczej je sugeruje, stawia pytanie; Ukazuje problemy, skłaniając odbiorcę do udzielania odpowiedzi na pytania.

−  artysta ma przede wszystkim chronić tradycje narodowe, piękno i dobro

 - to dla niego wiodące wartości

−  poezja będąca efektem pracy intelektualnej jest wcieleniem postępu, bowiem doskonali umysły odbiorców

−  dążył do maksymalnego skrótu uściślenia sposobu wyrażania myśli, niekiedy kosztem komunikatywności, zrozumienia znaczenia

−  zadaniem poezji jest obrona tradycji i przeszłości

−  jest konieczna do zachowania tożsamości narodowej

−  trzeba ożywić przeszłość, wciągając je w sprawy współczesne poprzez przeszłość chciał nawiązać dialog z teraźniejszością; jest tylko po części poetą doby romantyzmu, tworzył w niej ale ją przekroczył

 „Pióro”

Jest programowym utworem Norwida. Podmiot liryczny określa tu jaka powinna i czym być poezja:

−  powinna nie naśladować poprzedników

−  nie powielać tego co było

−  wnosić nowe rzeczy

−  nie nazywać uczuć językiem, bowiem nigdy nie będzie to doskonałe

−  ma być oryginalna, każdy artysta powinien mieć swój styl

−  uniwersalna, ma zawierać wartości

−  nie powinna się zmieniać wraz ze zmianą poglądów politycznych i etycznych

−  powinna być aktualna

Podobne prace

Do góry