Ocena brak

CRASSET JEAN SJ

Autor /Prochor Dodano /01.08.2012

ur. 3 I 1618 W Dieppe (dep. Seine-Maritime), zm. 4 I 1692 w Paryżu, Pisarz ascet., kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił 1638; studiował teologię oraz przyjął święcenia kapł. ; wykładał filozofię i przedmioty human., był kaznodzieją w Amiens i Rouen, a od 1669 kierował rei. stowarzyszeniem mężczyzn w Paryżu. Wydał wiele dzieł ascet., w których zalecał metodyczne rozmyślanie i propagował duchowość opartą na szacunku dla porządku ustalonego przez Boga, poddaniu się woli Bożej i wiernym wypełnianiu obowiązków stanu.

Jednym z ważnych dzieł jest Méthodes d'oraison avec une nouvelle forme de méditation (I-II, P 1672), w którym zalecał ignacjańską metodę rozmyślania jako naturalny etap przygotowujący do kontemplacji, a modlitwie wyznaczał cel praktyczny, polegający na poznaniu własnych błędów i postanowieniu poprawy.

Ponadto Nouvelle forme de méditations pour tous les jours de l'année (P 1673; Sposób nowy modlitw albo medytacje chrześcijańskie, Kr 1748; Nowy sposób rozmyślania, Kalisz 1760, Pz 1885), przewodnik dla odprawiających rekolekcje zamknięte Le chrétien en solitude (P 1674; Sługa Chrystusowy w samotności, Wwa 1896, Kr 1931); nabożeństwo do Najśw. Sakramentu, w przeciwieństwie do rygorystycznych kierunków jansenistycznych, szerzył w Entretiens de dévotion sur le saint Sacrement de l'Autel (P 1678, Rozmowy [...] o sakramencie Ciała Pańskiego, Wwa 1735, Lw 17802 ; Zabawy nabożne kolo Najświętszego Sakramentu, Lw 1747), a cześć MB w La véritable dévotion envers la sainte Vierge (P 1679) ;

napisał też La douce et sainte mort (P 1681 ; Słodka i święta śmierć, Łuck 1740, Pz 17513); Préparation à la mort (Rouen 1689; Przygotowanie do śmierci, Wwa 1693, Sd 17542; Ćwiczenia pobożne dla przygotowania się do dobrej śmierci, Kalisz 1763; Uwagi nad Chrystusem Panem umierającym, Brunsberga 1756) oraz Considérations chrétiennes pour tous les jours de l'année (P 1683; Uwagi chrześcijańskie albo rozmyślania I-IV, Brunsberga 1707-08, 1801; Uwagi albo rozmyślania chrześcijańskie I-II, Przemyśl 1765).

Dzieła C. cieszyły się w Polsce popularnością.

 

Sommervogel II 1623-1646; Estr XIV 441-443, III (XIX wiek) 289; Koch JL 364; C. Testore, ECat IV 812-813; M. Olphe-Galliard, DSAM II2511-2520; O. Baumhauer. LThK III 85.

Podobne prace

Do góry