Ocena brak

Coto jest tomograf komputerowy?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Najnowsze aparaty rentgenowskie, których tech­nologia rozwinęła się w latach siedemdziesiątych, wykorzystują komputery do wysyłania promieni i analizowania wyników. Tomograf komputerowy (KT) dzieli badaną część ciała na sekcje, analizu­je gęstość tkanek i tworzy komputerowy obraz na monitorze. Miękkie tkanki znajdujące się głęboko w organizmie pacjenta są bardzo precyzyjnie roz­różnianej ewentualne zakrzepy krwi i guzy dobrze widoczne. Technika ta pozwala na badanie mózgu i umożliwiła rewolucyjny rozwój neurochirurgii. Z uwagi na to, że tomograf z dużą dokładnością lokalizuje nowotwory, zaplanowanie terapii radio­logicznej jest o wiele łatwiejsze.

Podobne prace

Do góry