Ocena brak

Controlling

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Controlling w Polsce stosowany jest od początku 90-tych lat. Najlepiej rozwinięty controlling jest na gruncie niemieckim.

Przyczyną powstania controllingu jest wzrost kosztów stałych.

 

Koszty stałe to koszty gotowości wytwórczej, koszty powstawania i wykorzystywania zapasów.

 

Fazy powstawania kosztów stałych:

 1. faza przedprodukcyjna- technologia i kierowanie produkcją,

 2. faza produkcyjna – to zaopatrzenie, produkcja podzespołów, montaż,

 3. faza poprodukcyjna- dystrybucja i usługi które wykonujemy po sprzedaży

 

Przyczyny powstawania kosztów stałych w poszczególnych fazach:

 

 1. faza przedprodukcyjna- koszty stałe są związane z inwestowaniem w badania i rozwój. Progresywne skracanie cyklu życia produktu (wprowadzenie, wzrost, dojrzałość , spadek). Obecnie produkty funkcjonują jako produkty modne- nie ma dojrzałości produktu.

 2. faza produkcyjna- związane są z kosztami pracy, jak również z kosztami utrzymania aktywów stałych.

  1. nastąpiła automatyzacja procesu pracy. Odstąpiono od pracy w akordzie, wynagrodzenie jest czasowe, a tym samym stało się kosztem stałym. Płaca jest również obciążona stałymi składkami (ZUS, podatki)

  2. Koszty aktywów trwałych:

 

 1.  
  1.  
   • częste wyłączanie maszyn,

   • produkcja nowych asortymentów,

   • wzrost kosztów konkurencyjności,

   • brak optymalnego wykorzystania możliwości wytwórczych tzn. utrzymanie parku maszynowego nie związanego z produkcją. W Polsce moce produkcyjne wykorzystywane są w 30%.

 2. faza poprodukcyjna- koszty stałe wiążą się z:

  1. koszty utrzymania parku

  2. posprzedażne usługi – gwarancja, usługi serwisowe itd.

 

We wszystkich fazach występują dodatkowe koszty zarządzania. Przeznaczone są one na odnowienie kwalifikacji, wiedzy, aktualizację systemów informatycznych.

 

Pojęcie controllingu

 

Controlling poch. Z ang. „to control”- oznacza kontrolować, regulować, rzadzić, kierować nadzorować, wstrzymywać.

 

Podobne prace

Do góry