Ocena brak

Compromissum i receptum arbitri

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Compromissum – nieformalna umowa (pactum) stron o oddanie sporu do rozstrzygnięcia sędziemu polubownemu – arbitrowi. Justynian uznał compromissum za ważne jeśli strony pisemnie je uznały lub nie kwestionowały w ciągu 10 dni. Obecnie jest to tzw. zapis na sąd polubowny.

Receptum arbitri – umowa dwóch lub więcej osób będących w sporze z sędzią polubownym mającym rozsądzić ich spór. Podejmując się arbitrażu musiał wypełnić rolę do końca, pretor mógł na nim to wymóc przez zajęcie jego rzecz lub grzywnę. Było to obok compromissum sądownictwo polubowne.

Podobne prace

Do góry