Ocena brak

COMPLUTENSES

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Grupa profesorów karmelitańskiego kolegium św. Cyryla w -> Alcalá de Henares (łac. Complutum, stąd nazwa), którzy 1624-28 opracowali w formie komentarzy do pism Arystotelesa podręcznik filozofii arystotelesowsko-tomi-stycznej ; nazwą tą określano także sam podręcznik.

Podręcznik pt. Artium cursus sive disputationes in Aristotelis dialecticam et philosophiam naturalem iuxta angelici doctoris divi Thomae doctrinam et scholam (I-IV) zawierał nast. rozprawy — I Disputationes in Aristotelis dialecticam (Alcalá 1624), autorstwa Miguela de la Trinidad (1588-1661), II Disputationes in ocio libros „Physicorum" AristotelisXAlcalá 1625), prawdopodobnie autorstwa Juana de los Santos (1583-1654), III Disputationes in duos libros Aristotelis „De generatione et corruptione" (Ma 1627), IV Disputationes in tres libros Aristotelis „De anima" (Ma 1628);

autorem t. III i IV jest Antonio de la Madre de Dios (1583-1637). Podręcznik przepracował Juan de la Anunciación (zm. 1701), dodając m.in. komentarz do De coelo oraz do De meteor is; przepracowanie to nazwano Resumpta (I-V, Ly 1670, Kö 1732).

Wyrażone w podręczniku stanowisko doktrynalne uznano za oficjalną naukę zakonu; podręcznik wywarł wpływ także poza zakonem, m.in. od 1627 używano go na wydz. filozofii uniw. w Salamance.

Ponieważ w Artium cursus nie omówiono kwestii metafiz. oddzielnie, karmelita franc. Blaise de la Conception (1603-94) jako uzupełnienie podręcznika napisał Metaphysica in tres libros divisa (P 1640); dzieła tego nie uznawano w Hiszpanii za część składową Artium cursus.

 

O. Merl, LThK III 29; Florencio del Niño Jesus, Los C. su vida y su obra. Ma 1962; Enrique del Sagrado Corazón, EF I 1506-1507; A. Martinez-Albiach, La universidad C. según el cardinal Cisneros ( 1508-1543), Burgense 16(1975) 201-248.

Podobne prace

Do góry