Ocena brak

COMO

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Bpstwo w pn. Włoszech, sufr. Mediolanu, powstałe w IV w. Pierwszym bpem C. był św. Feliks konsekrowany 379 przez św. Ambrożego, a najbardziej znanym św. Abun-diusz (patron diecezji);

z C. pochodził pap. Innocenty XI (1676--89). Do zabytków sztuki sakr. w C. należy rom. bazylika S. Abondio (1013-95), rom. kościół S. Fedelle (XII w.), gotycko--renesansowa katedra S. Maria Assunta (XIV-XVI).

Diecezja zajmuje 4692 km2 i liczy 467 000 mieszk., w tym 464 000 katolików, 374 parafie, 493 księży diec. i 198 zak., 243 zakonników, 1800 sióstr.

 

C. Cantu. Storia della città e diocesi di C. I-II, Como 1829,1899-1900»; A. Danet, NCE IV 85 ; G. Turazza, La successione dei vescovi dl C. dal 379 al 1930, Como 1930; P. Sevesi, ECat IV 71-74; R. van Doren, DHGE XUI 362--363; P. Zerbi. LThK III 27.

Podobne prace

Do góry