Ocena brak

COHEN HERMANN OCD

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Imię zak. Augustyn Maria od Najśw. Sakramentu, ur. 10 XI 1820 w Hamburgu, zm. 20 I 1871 w Berlinie, apostoł eucharystii, muzyk.

Urodził się w kupieckiej rodzinie żyd.; otrzymał staranne wykształcenie muz. w Paryżu (był m.in. uczniem F. Liszta); jako pianista koncertował w całej Europie; 1846 powrócił do Paryża i 1847 został dyrygentem chóru w kościele św. Waleriana (dziś św. Klotyldy) ; w czasie majowych nabożeństw obudziła się w nim potrzeba życia rei.; po przygotowaniu się przyjął 1847 chrzest. Żywił szczególne nabożeństwo do eucharystii;

1848 założył Stow. Nocnej Adoracji Najśw. Sakramentu; 1849 wstąpił do zakonu w Broussey k. Bordeaux i 1851 przyjął święcenia kapłańskie. Odznaczał się umiłowaniem modlitwy oraz gorliwością w wypełnianiu przepisów i praktyk zakonnych. Jako kaznodzieja szerzył kult eucharystii we Francji, Belgii i Anglii, gdzie udał się 1862 na zaproszenie kard. N.P. Wisemana.

Założył klasztory karmelitów bosych w Bagnerses-de-Bigorre, Lyonie i Londynie; 1870 został pierwszym definitorem franc, i mistrzem nowicjatu; zmuszony do opuszczenia Francji; po wybuchu wojny franc.-prus. udał się 1870 do Montreux (Szwajcaria), a nast. do Spandau (dziś dzielnica Berlina), gdzie opiekował się franc, jeńcami; zmarł na ospę.

C. pozostawił sporą liczbę kompozycji świeckich i rei. ; m.in. motety i pieśni ku czci Najśw. Sakramentu, zawarte w 4 zbiorach — Amour à Jésus, Gloire à Marie, Fleurs du Carmel oraz Thabor.

 

J.B. Gergeres, Conversion du pianiste Hermann C, P 1861; Ch. Sylvain, Vie du révérend père Hermann en religion Augustin-Marie du Très Saint Sacrement, carme déchaussé, P 1881, Tou 19245 (Życie ojca Hermana, w zakonie Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu, Kr 1898); L. Gentile, L. Schlegel, Der Karmeliter Pater Augustin Maria vom Allerheitigsten Sakrament (Hermann C), Höchst 1923; J.M. Beaurin, Le Père de l'eucharistie. Conversion d'Hermann C, Nicole 1956; Antonio di Maria SS., Della sinagoga all'eucaristia, R 1961; H. Graef, Mystics of our Times, Lo 1962, 43-63.

Podobne prace

Do góry