Ocena brak

Cofnięcie powództwa

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Cofnięcie powództwa wiąże się ściśle z zagadnieniem odwołalności czynności procesowych. Cofnięcie powództwa następuje przez tak zwane procesowe oświadczenie powoda, że cofa powództwo. Cofnięcie powództwa w formie oświadczenia może przybrać formę ustną bądź formę pisma procesowego.

KPC odróżnia dwie sytuacje:

1. Proste cofnięcie powództwa,

2. Cofnięcie powództwa z zrzeczeniem się roszczenia,

O ile proste cofniecie powództwa rodzi skutki formalno-procesowe, to w przypadku cofnięcia powództwa z zrzeczeniem się roszczenia obok skutków formalno-procesowych rodzą się skutki materialno-procesowe. Skutkiem zrzeczenia się jest zawsze wygaśnięcie roszczenia. Warunkiem prostego cofnięcia powództwa jest zgoda pozwanego. Przy cofnięciu powództwa z zrzeczeniem się roszczenia zgody pozwanego nie wymaga się.

Podobne prace

Do góry