Ocena brak

COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN

Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012

COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN (mł.), ur. ok. 1670 w Byczynie,
zm. 14 XI 1734 w Roszkowicach pod Kluczborkiem,
kaznodzieja, poeta. Pochodził zę śl. rodziny ewang. duchownych.
Uczył się w gimn. w Brzegu i we Wrocławiu. Po studiach
teol.-filoz. w Jenie, których nie ukończył, 1692-94 rektor
szkoły w > Byczynie, później pastor w Roszkowicach. Przyjaźnił
się S.L. Zasadiusem. Autor pol. wierszy okolicznościowych
o tematyce świeckiej , kazań, traktatów. Po likwidacji szkolnego
ośrodka kluczborsko-byczyńskiego przechowywał u siebie
cenne materiały (m. in. rkps Gdacjusza).

A. ROMBOWSKI Z historii szkolnictwa polskiego na Śląsku, Kat.
1960; tenże Nieznane utwory J.C., „Zaranie Śl. "1960 z. 2; J. ZAREMBA
Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej, Wr. 1969; A.
MENDYKOWA Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wr. 1975
Jan Zaremba

Podobne prace

Do góry