Ocena brak

Coaching

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Pojęcie „coaching” nie posiada bezpośredniego polskiego odpowiednika. Jego treść i znaczenie jest więc różnie interpretowane w języku polskim. Ogólnie rzecz ujmując, coaching oznacza partnerski sposób dzielenia się przez kierownika – coach’a, wiedzą z podległymi mu pracownikami, który ma na celu poprawę efektywności pracy, rozwój pracowników i tworzenie uczących się organizacji.

Najbardziej egzotyczną i ciekawą definicję coachingu zaproponował w 1999 roku M.Downey. Według niego coaching to sztuka, bowiem gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika, trener całkowicie angażuje się w pracę z podopiecznym, a relacja między nimi jest jak taniec dwojga ludzi, w którym najważniejszą rolę odgrywa partnerstwo i harmonia.

Coaching jest procesem zmierzającym do doskonalenia poszczególnych pracowników w drodze regularnej oceny, wspolnego znajdowania rozwiązań i motywowania podwładnych do dokonywania zmian w swoich zachowaniach. Coaching w praktyce przyjmuje postać regularnych spotkań i rozmów przełożonego z podwładnym, które skutkują poprawą efektywności pracy podwładnego. Dobre funkcjonowanie tej metody szkoleniowej, jak każdego procesu, zależy od poprawnego przebiegu wszystkich jego etapów. Pominięcie choćby jednego z nich, prowadzi do zamieszania i marnych wyników. Rysunek 2.3. zamieszczony na następnej stronie przedstawia wszystkie kolejne etapy coachingu.

Podobne prace

Do góry