Ocena brak

Co według Platona gwarantowało ład państwa

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Ład społeczny umacniały podział i specjalizacja pracy, wymuszające współżycie ludzi oparte na wymianie usług. Kluczową tezą Platońskiej teorii było traktowanie społeczeństwa jako systemu zespolonego z państwem.

Autora państwa najbardziej interesowały zjawiska społeczne integrujące i dezintegrujące społeczeństwo. Platon zmierzał nawet do ustalenia katalogu czynników warunkujących integrację i równowagę społeczną czyli ład i porządek w państwie.

Do góry