Ocena brak

Co uważamy za środki trwałe?

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

  1. z punktu widzenia fizycznego są to te przedmioty, które w procesie produkcji zużywają się stopniowo a ich cechy fizykochemicznych nie przechodzą na gotowy wyrób,

  2. z punktu widzenia finansowego są to przedmioty, których czas funkcjonowania jest dłuższy niż 1 rok, a wartość wynosi określoną kwotę ustaloną każdorazowo przez władze państwowe najwyższego szczebla.

Inaczej za środki trwałe (zgodnie z obowiązującymi przepisami) uznaje się nabyte lub wytworzone we własnym zakresie nieruchomości, będące odrębną własnością lokale, budowle, realizowane inwestycje w obecnych obiektach, maszyny i urządzenia, środki transportowe, kompletne, zdatne do użytkowania przedmioty o dłuższym niż rok przewidywanym okresie ich użytkowania, także inwentarz żywy.

Środki trwałe mogą być przeznaczone:

  1. na własny użytek,

  2. oddane do użytkowania na podstawie odrębnych umów ( najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze).

Do środków trwałych zaliczamy też obce obiekty użytkowe na podstawie umów najmu, dzierżawy, jeśli w oparciu o przepisy finansowe dana jednostka dzierżawi lub najmuje, ma prawo je umorzyć, czyli amortyzować.

Podobne prace

Do góry