Ocena brak

Co to znaczy, że wychowanie jest zjawiskiem społecznym

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

WYCHOWANIE – działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu, szkoły i innych instytucji, grupa społeczna (środowiska wychowawcze )

Albo - proces polegający na podejmowaniu szeregu procesów wychowawczych w celu ukształtowania osobowości

Wychowywać - nie sterować, manipulować ale mamy stymulować rozwój.

Wychowanie daje możliwość rozwoju. Celem wychowania jest

* wykształcenie pozytywnych systemów wartości

* dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju osobowości jednostek

* daje możliwość sprawnego współdziałania z otoczeniem

Analizując wychowanie jako proces można w nim wyróżnić dwa rodzaje wpływów:

1) działania podejmowane przez instytucje wychowawcze mające na celu realizowanie określonego wzoru wychowawczego;

2) wpływy środowiskowe. Zazwyczaj oba te rodzaje wpływów działają równolegle i są ze sobą ściśle sprzężone.

Podobne prace

Do góry