Ocena brak

Co to znaczy, że człowiek jest osobą?

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

  1. Droga historyczna w obrębie natury

Natura to stała struktura bytu. Ona decyduje o określonym ludzkim działaniu. Różni się jakościowo od struktury zwierząt. Konsekwencją tego jest odrębny sposób działania człowieka. Dlatego o osobie możemy mówić w obrębie natury rozumnej.

     2.  Kwestia analizy przeżyć świadomości

Jakiś wymiarcogito” konstytuuje człowieka. Analizując to, co jest procesem myślenia, dochodzimy do elementu charakteryzującego owo życie:

  • wszystko dokonuje się w podmiocie (procesy myślowe, kategorie immanencji, życie intelektualne),

  • intencjonalność – odnosi się do czegoś, nasze myśli wychodzą poza nas samych, człowiek jest transcendencją osoby, człowiek jest świadomy źródeł swoich aktów, ale nie konstruuje tego, co go otacza

  • immanencja i transcendencja osoby – człowiek wg filozofii klasycznej to res naturae reagujący na bodźce, przynależący do przyrody i podlegający jej prawom. Jest to persona - byt duchowy i rozumny, zdolny do przekraczania siebie przez akty duchowe, intelektualne. W pierwszym akcie dokonuje się immanencja, w drugim transcendencja. Osoba ludzka jest wyposażona w trzy podstawowe przymioty:

    • wyraża się w zdolności do myślenia,

    • ... miłości,

    • ... wolnej woli.

Wpływają one na siebie i warunkują, człowiek wymyka się z granic życia biologicznego.

Transcendencja człowieka wyraża się w tym, że przekracza świat przyrody, decydując o swojej aktywności (praca, życie moralne, religijność).

Transcendencja podmiotowa – człowiek jako osoba, podmiot duchowych aktów tworzy swoje wnętrze.

Transcendencja dynamiczna – podejmowane przez człowieka akty, czyny są ekspresją jego osoby. To, co człowiek robi, wpływa na to, jak odczytujemy go w świecie.

Transcendencja społeczna – bycie dla drugiej osoby w różnych formach życia człowieka (małżeństwo, rodzina, państwo).

Transcendencja aksjologiczna – człowiek zmierza do wartości i żyje wartościami, przyjmuje troskę o spełnienie ich w sobie i wokół siebie.

Transcendencja religijna – osoba ludzka przekracza świat przyrody, buduje kategorie poznania i miłości ukierunkowaną na Boga.

Podobne prace

Do góry