Ocena brak

Co to znaczy: „poeta Dwudziestolecia”?

Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011

Dwadzieścia lat w dziejach literatury to niewiele. To mniej niż przeciętny czas aktywnościtwórczej pisarza – licząc od pierwszych prób literackich do dzieł ostatnich. Znawcy posługująsię pojęciem „poeta Dwudziestolecia Międzywojennego”, ale określenie to najczęściej trzebabrać w cudzysłów, bowiem działalność artystyczna interesujących nas autorów rzadko zamy-ka się w granicach między rokiem 1918 a 1939. Nieliczni spośród bohaterów tej książki za-czynają i kończą pracę pisarską w tym okresie. Są to ci, których biografie tragicznie się urywają.

Umierają młodo (Jerzy Liebert na gruźlicę), giną w stalinowskich więzieniach (BrunoJasieński), w Katyniu (Władysław Sebyła), pod bombami hitlerowskiego agresora (JózefCzechowicz). Niekiedy ocalenie życia łączy się z bezpowrotną utratą sił twórczych i wycofa-niem z poezji (choroba psychiczna Tadeusza Peipera).

Inni „poeci Dwudziestolecia”, a jest ich większość, są poetami kilku okresów historyczno-literackich:– Młodej Polski i Dwudziestolecia (Bolesław Leśmian),– Dwudziestolecia i czasu wojny (Maria Pawlikowska – Jasnorzewska),– Dwudziestolecia, czasu wojny i okresu powojennego (Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkie-wicz, Julian Przyboś, Aleksander Wat, Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyń-ski, Czesław Miłosz).– a nawet: Młodej Polski, Dwudziestolecia, czasu wojny i okresu powojennego (Leopold Staff).

Podobne prace

Do góry