Ocena brak

Co to siła rażenia materiałów wybuchowych?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Właściwości wybuchowe pewnych materiałów biorą się stąd, że podczas ich gwałtownego spala­nia wydzielają znaczne ilości energii. Proces ten musi być zapoczątkowany przez dostarczenie pew­nej, stosunkowo niewielkiej porcji energii. W efek­cie otrzymujemy znacznie więcej energii, której wydzielaniu towarzyszy błysk, huk i gwałtowne wydzielenie się znacznej ilości gazów. Jedną z wielkości, która określa efektywność materiału wybuchowego, jest siła rażenia. Jest ona określo­na właśnie przez ilość gazu wydzielonego przez jednostkę masy materiału wybuchowego. Ilość tę porównuje się z ilością gazów powstałych przy detonacji jednostki masy wzorca - kwasu pikrynowego, którego siłę rażenia określa się liczbą 100.
Inną wielością określającą siłę rażenia jest pręd­kość spalania. Jeżeli reakcja spalania rozprzestrze­nia się w materiale z prędkością do 400 km/h to jest on klasyfikowany jako materiał wybuchowy miotający. Prędkość spalania wzrasta wraz ze wzro­stem ciśnienia, dlatego najlepsze efekty uzyskuje się zamykając taki materiał w pojemniku o nie­wielkiej objętością Jednym z materiałów tego typu jest właśnie czarny proch. Charakteryzują się one tym, że rozrzucają obiekty, nie rozrywając ich, dla­tego są używane do miotania pocisków, a niekie­dy także do napędzania rakiet.
W pewnych warunkach materiały tego rodzaju mogą spalać się gwałtowniej (nazywa się to deflagracją), w efekcie czego uzyskujemy prawdziwą eksplozję. Materiały wybuchowe kruszące spalają się jeszcze szybciej podczas reakcji, którą określa się fachowym mianem detonacji.

Podobne prace

Do góry