Ocena brak

Co to są zachowania nabyte?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Podczas gdy niektóre ludzkie zachowania są instynktowne, czy wrodzone, a inne wynikają z popędów czy potrzeby poprawienia pozycji jednostki w hierarchii społecznej, spora część naszych interakcji społecznych została nabyta. Pierwsza interakcja społeczna niemowlęcia to kontakty z matką. We wczesnym dzieciństwie mały człowiek uczy się reagować na uczucie. Jeśli małe dzieci są przez dłuższy czas pozbawione stymulacji fizycznej i bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, stan ich się pogarsza i stają się podatne na choroby. Ta forma deprywacji emocjonalnej może pozostawić trwałe skutki.

W latach sześćdziesiątych przeprowadzono badania nad rezusami chowanymi w izolacji od innych. Okazało się, że małpy wyrosły na zamknięte w sobie, często agresywne osobniki dorosłe. Te odkrycia wpłynęły na interpretację nabytego zachowania u niemowląt ludzkich. Jest smutnym faktem, że dzieci, które doznały przemocy ze strony rodziców często wyrastają na dorosłych, którzy znęcają się nad własnym potomstwem.

W procesie wychowania efekt oddziaływania jednego człowieka na drugiego, zależy od kontekstu społecznego, przy czym ogromną rolę odgrywają stosunki między osobą, na którą się oddziałuje, a osobą, która oddziałuje. Im bardziej pozytywne te stosunki, tym skuteczniejsze oddziaływanie.

Według psychologów, aby normalnie funkcjonować jednostka stara się uniknąć postrzegania świata jako niebezpiecznego, nielogicznego niesprawiedliwego czy niepewnego. Aby zaspokoić swoje potrzeby, człowiek wykorzystuje te aspekty swojego życia, które niosą maksymalną stabilizację i ochronę. Wydaje się, że w swoim zachowaniu jednostka będzie dążyć do takiego uporządkowania świata, by dawał maksymalne bezpieczeństwo i stabilność. Poziom porządku, który uważa się za niezbędny do normalnego rozwoju, nazywamy normą społeczną.

Każde społeczeństwo na świecie rządzi się według własnego zbioru zasad. W niektórych wspólnotach kobiety muszą nosić zasłony na twarzy, w innych bez żenady mogą pokazać się nago. W większości społeczeństw morderstwo należy do najpoważniejszych przestępstw, ale w niektórych zabicie rywala bywa usprawiedliwione.

Normy społeczne zmieniają się z upływem czasu: wiele surowych zasad z zeszłego stulecia uważamy dzisiaj za przestarzałe. Różne religie wprowadzają rozmaite normy: pozycja kobiety w pewnych społecznościach muzułmańskich jest nie do zaakceptowania przez wyznawców innych religii. Bigamia (zawieranie związków małżeńskich z kilkoma kobietami) jest powszechnie przyjęta w niektórych społecznościach afrykańskich. Widać stąd, że żadna norma społeczna nie jest uniwersalna. Niektórzy socjolodzy twierdzą, że jedyną prawdziwą normą jest ciągła zmiana i rozwój.

Podobne prace

Do góry