Ocena brak

Co to są wysokościomierze?

Autor /Starszy Dodano /31.01.2012

Piloci, baloniarze, alpiniści i spa­dochroniarze - wszyscy używają wysokościomierzy. Niektóre z tych przyrządów wskazują wysokość po­nad poziomem morza, podczas gdy inne - ponad powierzchnią gruntu.
Istnieją dwa główne typy wysokościomierzy. Jeden z nich to wysokościomierze ciśnienio­we, drugi to urządzenia radarowe. Wysokościomierz ciśnieniowy jest właściwie barometrem, czyli instrumentem mierzącym ciśnienie powietrza. Ciśnienie to zmniejsza się wraz ze wzrostem wyso­kości, więc mierząc ciśnienie, możemy określić wysokość. Wysokościomierz radarowy wysyła w dół falę radiową, która odbija się od powierzch­ni i wraca do odbiornika. Pomiar czasu pomiędzy wysłaniem i odebraniem impulsu radiowego poz­wala określić odległość pomiędzy samolotem a po­wierzchnią ziemi.

Podobne prace

Do góry