Ocena brak

Co to są wiązania chemiczne?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Wiele pierwiastków może łączyć się z sobą, tworząc trwałe związki chemiczne. Wiązania te istnieją dzięki siłom różnego typu i o różnych wartościach.
Zaledwie chemicy zdążyli zaakceptować atomistyczną teorię budowy materii, a już fizycy dowiedli istnienia mniejszych czą­stek elementarnych. Pierwszą z nich był elektron *-Mały, lekki i naładowany ujemnie. Potem odkry­to proton - cząstkę przeszło tysiąc razy cięższą od elektronu i naładowaną dodatnio, a na końcu neu­tron - cząsteczkę o masie bliskiej masie protonu, pozbawioną ładunku elektrycznego.
W centrum atomu znajduje się jądro, złożone z protonów i neutronów. Cząstki te stanowią pra­wie całą masę atomu. Liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów w atomie, dzięki czemu atom pozostaje obojętny elektrycznie. Z po­czątku sądzono, że elektrony i protony są wymie­szane ze sobą, potem, że elektrony krążą wokół jądra na orbitach tak jak planety wokół Słońca. Dziś przyjmuje się; że jądro jest otoczone powło­kami elektronowymi, zawierającymi tzw. orbita­le, na których znajdują się poszczególne elektrony.

Podobne prace

Do góry