Ocena brak

Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Ustawowe znamiona przestępstwa wyznaczają zespół charakterystycznych cech tworzących zarys danego typu przestępstwa. Przez wydobycie istotnych cech, powtarzających się, następuje typizacja czynu. W ten sposób poszczególne zespoły znamion tworzą typy przestępstw, którym nadaje się różne nazwy (kradzież, gwałt, przestępstwo).

Znamiona typu przestępstwa zawarte są w dyspozycji części szczególnej prawa karnego. Jeśli któreś ze znamion nie jest ustalone, to nie ma przestępstwa.

Ustawowe znamiona przestępstwa dotyczą:

  • cech podmiotu przestępstwa

  • cech przedmiotu przestępstwa (ochrony)

  • cech strony przedmiotowej

  • cech strony podmiotowej

Podobne prace

Do góry