Ocena brak

Co to są urządzenia podsłuchowe?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Podsłuch nie jest wyłącznie domeną wywiadów i policji. W niektórych krajach prywatni detektywi, dziennikarze, a takie agencje działające na zlecenie wielkich korporacji uzyskują dzię­ki podsłuchowi cenne informacje.
Istnieje wiele sposobów, by zainstalować w po­koju urządzenie podsłuchowe, pozwalające podsłuchać i nagrać prowadzone w nim roz­mowy. Jedna z nich polega na ukryciu miniaturo­wego mikrofonu i przeprowadzeniu od niego (rów­nież w ukryciu) kabla do innego pomieszczenia lub budynku, w którym zainstalowano aparaturę od­biorczą. Takiego rozwiązania nie można jednak zastosować, gdy podsłuchujący nie ma odpowiedniego dostępu do pomieszczenia. Kolejny problem pojawia się, gdy podsłuch zostanie odkryty. Po­dążając za kablem, łatwo można dotrzeć do miej­sca, w którym ulokowano resztę aparatury i gdzie przebywa podsłuchujący. Jeśli podsłuchujący nie jest upoważniony do prowadzenia takich działań, może zostać aresztowany.
Znacznie wygodniejsze jest użycie miniaturo­wego mikrofonu radiowego. Składa się on ze zmi­niaturyzowanego mikrofonu i nadajnika radiowego. Dźwięki odebrane przez mikrofon są rejestrowane przez znajdujący się w pobliżu odbiornik. Niektóre mikrofony o większych rozmiarach trzeba dobrze ukryć. Inne są na tyle małe, że można je schować w obiektach znajdujących się na widocznym miej­scu, na przykład w telefonie.

Podobne prace

Do góry