Ocena brak

Co to są termometry specjalistyczne?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Wzrost temperatury powoduje także trudno za­uważalne rozszerzanie się ciał stałych. Gdy użyje­my paska bimetalicznego, wykonanego z dwóch złączonych metali o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej, to zmiany jego kształ­tu wywołane zmianą temperatury są bardzo wy­raźne. Pasek bimetaliczny jest winiety w spiralę, a do jednego z jego końców dołącza się wskaźnik wychyłowy. Zmiany temperatury powodują różne rozszerzanie się obu części paska, w wyniku czego skręca się on bardziej, bądź rozprostowuje się. Jed­nocześnie wskaźnik porusza się wzdłuż skali, umożliwiając odczytanie temperatury.
W termometrii wykorzystywane są także zmia­ny właściwości elektrycznych materiałów spowo­dowane zmianami temperatury. Na przykład pla­tynowy termometr oporowy wykorzystuje zmiany oporu drutu platynowego. Opór drutu jest mierzo­ny, a następnie przekładany na temperaturę. Innym urządzeniem jest termoparą. Gdy dwa złącza termo­pary (połączenia dwóch różnych metali) są utrzy­mywane w różnych temperaturach, to w obwodzie płynie prąd elektryczny. Jeśli jedno ze złączy utrzy­mujemy w stałej, znanej temperaturze (np. 0°C), to natężenie płynącego w obwodzie prądu pozwa­ła określić temperaturę drugiego złącza.

Podobne prace

Do góry