Ocena brak

Co to są termometry maksymalne i minimalne?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Termometry maksymalne i minimalne są prze­znaczone do mierzenia odpowiednio najwyższych i najniższych temperatur osiąganych w pewnym okresie, na przykład w ciągu tygodnia. Używa się ich głównie w badaniach meteorologicznych.
Termometr taki jest rurką wygiętą w kształcie litery U, ze zbiornikiem znajdującym się u góry, na jednym z końców rurki. W zbiorniku znajduje się alkohol, który wypełnia również część jednego z ramion U-rurki. Poniżej znajduje się rtęć, której słup kończy się w drugim z ramion rurki. Wzrost temperatury zbiornika z alkoholem powoduje zwiększenie objętości cieczy i popychanie znaj­dującej się pod nią rtęci. Poziom rtęci w drugim ramieniu termometru podnosi się. Jednocześnie słup rtęci popycha metalowy wskaźnik, który reje­struje najwyższą temperaturę. Wskaźnik jest wypo­sażony w sprężynę, która uniemożliwia mu powrót wraz z kurczącą się rtęcią. Spadek temperatury powoduje przy tym podwyższanie się słupa rtęci w tym ramieniu termometru, w którym styka się ona z alkoholem. Tutaj następny metalowy wskaź­nik rejestruje z kolei najniższą zmierzoną tempe­raturę. Po odczytaniu temperatur wskaźniki są spro­wadzane w dół ramion rurki za pomocą magnesu.

Podobne prace

Do góry