Ocena brak

Co to są termometry cieczowe?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Współcześnie najbardziej rozpowszechnione są ter­mometry cieczowe. Chyba każdemu termometr kojarzy się ze szklaną rurką, zaopatrzoną w skalę i zmieniającą wysokość słupa cieczą - alkoholem bądź rtęcią, zamkniętą w szklanym zbiorniku wyposażonym w rurkę o małym przekroju, zwaną kapilarą. Z przestrzeni nad powierzchnią cieczy usunięte zostało powietrze, a kapilarę szczelnie zamknięto. Każda zmiana temperatury powoduje zmianę objętości cieczy i w efekcie zmianę pozio­mu jej słupa. Im temperatura wyższa, tym ciecz zajmuje większą objętość. Odczyt temperatury umożliwia skala umocowana wzdłuż kapilary.
Jak wspomniano, termometry takie wypełnia się zwykle rtęcią bądź barwionym alkoholem. Rtęć łatwiej reaguje na zmiany temperatury i nie przy­lega do ścianek rurki. Jednak termometry takie nie mogą być używane w temperaturach poniżej -39°C, gdyż wtedy rtęć zamarza. Alkohol zamarza w -112°C, dlatego termometry alkoholowe są uży­wane przez meteorologów. Z kolei alkohol wrze już przy 78°C, co czyni go niezbyt odpowiednim dla zastosowań laboratoryjnych. Rtęć wrze dopiero w temperaturze 360°C, nadaje się więc do pomia­rów średnio wysokich temperatur w laboratoriach.

Podobne prace

Do góry