Ocena brak

Co to są superszybkie pociągi?

Autor /Czech Dodano /31.01.2012

Dziś na świecie kursuje wiele superszybkich pociągów. Przyczyniają się one do obniżenia kosztów transportu pasażerów oraz skrócenia czasu podróży. Zastosowane w nich elementy konstrukcyjne odróżniają je od tradycyjnych pociągów.
Pierwszym superszybkim pociągiem był ja­poński Shinkansen (pociąg-pocisk), który zaczął kursować w latach 60. Jego idea wzię­ła się z konieczności rozładowania zatorów na głównej japońskiej linii kolejowej pomiędzy Tokio i Osaka. W ramach projektu Shinkansen zbudo­wano od podstaw nową linię kolejową pomiędzy dwiema głównymi aglomeracjami Japonii. Zasto­sowano tu szersze torowisko, co umożliwiło kur­sującym po nich pociągom przewożenie nawet do 1400 pasażerów. Dzięki wiaduktom i tunelom linia jest tak prosta, jak to tylko było możliwe. Superekspres ten odniósł wielki sukces, w rezultacie czego Japończycy stworzyli całą sieć linii super­szybkich pociągów. Dziś Kraj Kwitnącej Wiśni dysponuje systemem doskonałych często kursują­cych superekspresów. Nowe pociągi Nozomi poru­szają się z przeciętną prędkością 230 km/h.
Pomimo że pierwsze superekspresy były dzie­łem Japończyków, to jednak przodująca rola w roz­woju i upowszechnianiu tych pociągów przypada dziś Europie. Pierwsi w tej dziedzinie byli w Europie Francuzi. Ich TGV (Train à Grande Vitesse) zaczął kurso­wać pomiędzy Paryżem a Lyonem.
Od lat 80. wiele krajów europejskich zaczęło rozwijać własne kolejowe połączenia superekspre-sowe. Pociągi te bazują na nowych technologiach. Dla przykładu, włoskie Pendolino (Wahadełko) wyposażono w hydrauliczny system wychylający nieco wagony podczas pokonywania zakrętów, dzięki czemu zmniejszono siły działające w tym momencie na pasażerów i umożliwiono ich wcho­dzenie w łuk przy pełnej prędkości. W Wielkiej Brytanii Intercity 125 (osiąga prędkość 210 km/h) jest wyposażony w lokomotywę dieslowsko-elektryczną, co pozwala mu na jazdę po liniach poz­bawionych trakcji elektrycznej.
Niemiecki superekspres ICE (Inter City Express) odniósł wyjątkowy sukces. Wprowadzony w 1991 roku na trasie z Monachium do Hamburga, przez Stuttgart, Frankfurt i Hanower, rozwijał średnią prędkość 250 km/h.

■ Pierwszy europejski superekspres ob­sługiwał trasę Paryż - Lyon, osiągając na niej prędkość 200 km/h. Obecnie budowa­ne są pociągi, które będą mogły przewo­zić pasażerów z prędkością 370 km/h.
■ Jedyna poważna katastrofa superekspresu wydarzyła się w 1998 r. w Eschede, w Niemczech. Wskutek pęknięcia obręczy kota w trzecim wagonie wykoleił się pociąg ICE. Pociąg uderzył w filar wiaduktu. Część wagonów uległa zniszczeniu, jeden z nich został wyrzucony do pobliskiego lasu. Zginęło 100 osób.

Podobne prace

Do góry