Ocena brak

Co to są sulfonamidy?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Francuski chemik, Jacques Trefouel, wy­jaśnił wkrótce, że skuteczność prontosilu nie za­leży od własności samego barwnika, ale jednego z wchodzących w jego skład związków chemicz­nych, mianowicie sulfanilamidu, który oddziela się od barwnika podczas procesów rozkładu w orga­nizmie pacjenta.
W 1945 roku naukowcy znali już kilkaset związ­ków chemicznych - zbiorowo nazwanych „sul­fonamidami" - pochodzących od pierwotnego sulfanilamidu. Leki te uratowały wiele istnień ludz­kich, choć obecnie zostały w większości krajów zachodnich wycofane z obrotu - w porównaniu do antybiotyków są mało skuteczne, a niektóre wręcz toksyczne. W Polsce wciąż stosuje się na niewiel­ką skalę kilka leków z tej grupy.
Zarówno salvarsan, jak i różne sulfonamidy są przykładami leków wyprodukowanych w labora­torium przez naukowców. Tymczasem infekcje bakteryjne można leczyć inną grupą substancji; są nimi związki wytwarzane przez niektóre drobno­ustroje w sposób naturalny - związki dobrze nam znane pod nazwą antybiotyki.

Podobne prace

Do góry