Ocena brak

Co to są sterowniki Active-X i w jakich warunkach są niebezpieczne

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

ActiveX to technologia obiektowa Microsoftu rozszerzająca możliwości standardowego języka HTML i umożliwiająca łączenie i osadzanie obiektów w sieci Internet. Format ten jest używany do tworzenia składników interfejsu użytkownika. Formaty ActiveX mogą być osadzane na stronach sieci Web lub łączone w całość tworzyć aplikacje typu klient/serwer uruchamiane w sieci korporacji.

Firma Microsoft opracowała standard ActiveX jako alternatywe dla apletów Javy, które cechuje podobne zastosowanie. Jak dotąd oba standardy ściśle ze sobą rywalizują, choć żaden z nich nie jest doskonały - ActiveX jest nieco łatwiejszy w użyciu niż Java, lecz i mniej bezpieczny a poza tym działa tylko na platformie Windows i MacOS (potrafi współpracować jedynie z przeglądarką Internet Explorer od wersji 4.0).

Z uwagi na to że kontrolki ActiveX mogą się odwoływać bezpośrednio do plików na komputerze, stanowią pewne zagrożenie dla systemu operacyjnego na którym są uruchamiane. Dlatego też są one zazwyczaj opatrywane cyfrowo podpisanym certyfikatem autentyczności, który zaświadcza, że zawierający je program pochodzi z bezpiecznego źródła i nie będzie próbował celowo niszczyć danych. Przykładem wykorzystywania Kontrolek Active-X mogą być aplikacje do sieciowych pogaduszek (chaty), systemy obsługi sklepów internetowych, programy wspomagające nawigację i wyszukiwanie danych na stronach WWW czy internetowe serwisy antywirusowe.

Głównymi elementami technologii ActiveX są: Component Object Model (COM) i Distributed Component Object Model (DCOM). Technologie te licencjonowane są przez organizację normalizacyjną The Open Group i implementowane na wielu platformach: COM; CGI; DCOM; Java. Formanty ActiveX można tworzyć przy użyciu różnych języków programowania i to zarówno firmy Microsoft jak i innych. Format ten rozpoznać można po charakterystycznym rozszerzeniu ocx. (PS- nie wiem o co chodzi)

Podobne prace

Do góry