Ocena brak

CO TO SĄ STEREOTYPY NARODOWE? ICH ROLA W SPORCIE

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Stereotypy to tendencyjne, jednostronne i uproszczone wyobrażenia o charakterystycznych właściwościach poszczególnych grup etnicznych. Wielką rolę w osłabieniu bądź całkowitym zanikaniu stereotypów odgrywa np. międzynarodowa turystyka. Powoduje ona, że odmienność innych narodów nie jest postrzegana w kategoriach niższości czy wyższości ale jedynie odrębności. Występują w tym przypadku przejawy sympatii.

W sportach o zasięgu międzynarodowym, podczas zgrupowań międzynarodowych, nawiązuje się trwała przyjaźń i wymiana doświadczeń. Mitingi sportowe, igrzyska olimpijskie, które zrzeszają i jednoczą ludzi.

Podobne prace

Do góry