Ocena brak

Co to są środki kontrastowe stosowane w radiologii?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

W większości przypadków wystarcza standardowe badanie promieniami rentgena. Jednak niektóre części ciała nie wychodzą zbyt dobrze na zwyczajnych radiogramach, wobec czego wymyślono specjalne metody badania. Polegają one na zasto­sowaniu substancji zwanych środkami kontrasto­wymi. Są to substancje, które w znacznym stopniu pochłaniają promieniowanie X. Wprowadzenie środka kontrastowego do określonego narządu powoduje wydobycie jego kształtu na zdjęciu rent­genowskim. Często używanym środkiem kontra­stowym jest siarczan baru. Jest to biała, kredowa substancja używana zwykle do badania układu tra­wiennego. Pacjentowi podaje sieją zwykle w for­mie roztworu z dodatkami smakowymi ułatwiają­cymi jej przełknięcie.
Po połknięciu baru pacjent zostaje przeświet­lony, a uzyskany obraz jest monitorowany na ekra­nie telewizyjnym. W ten sposób lekarze mogą zba­dać mechanizmy połykania, żołądek i dwunastnicę lub wykryć obecność zmian w przełyku. Pacjent leży na stole z odchylanym blatem, który umożli­wia uzyskanie najodpowiedniejszej pozycji do otrzymania pożądanego obrazu. Błona śluzowa żołądka jest dobrze widoczna wtedy, gdy narząd ten jest wypełniony gazem. Jest to jeden z najlep­szych sposobów wykrycia wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Bar można także podać w formie wlewu przez odbyt. Technikę tę często stosuje się do zbadania jelita grubego w celu wykrycia raka.
Inne środki kontrastowe stosuje się do badania narządów takich jak pęcherzyk żółciowy i rdzeń kręgowy. Ta technika, nazywana angiografią, po­lega na wprowadzeniu do naczyń krwionośnych substancji, która nie przepuszcza promieni rentge­na. W przypadku techniki o nazwie urografia dożyl­na, do żyły wprowadza się związek jodyny. Celem zabiegu jest badanie dróg moczowych i wykrycie chorób nerek.

Podobne prace

Do góry