Ocena brak

Co to są sondy kosmiczne?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Dziś załogowe loty na orbitę około­ziemską nie są niczym niezwykłym. Jednak wysłanie człowieka w dalsze rejony naszego układu planetarnego nie jest sprawą łatwą, więc informacje o innych planetach zbierane są przez bezzałogowe sondy kosmiczne.
Sondy bezzałogowe są nie tylko tańsze od stat­ków załogowych. Oczywiście, ludzie są zaw­sze bardziej wszechstronni od automatów, jednak maszyny mogą pracować w warunkach, w których kosmonauta byłby narażony na pro­mieniowanie lub skrajne temperatury. Na przykład powierzchnia Wenus, przykryta grubą warstwą tru­jących kwaśnych chmur nie jest miejscem, gdzie mogliby wylądować ludzie, jednak sondy kosmicz­ne docierają tam i przekazują cenne informacje przez kilka minut* zanim nie ulegną zniszczeniu.
Sondy kosmiczne z reguły nie są konstruowa­ne z myślą o powrocie na Ziemię. Dlatego ich ładowniki mogą na badaną planetę zostać zrzuco­ne na spadochronie lub wręcz się z nią zderzyć. Po pewnym czasie urządzenia przestają działać i pozostają tam, gdzie dotarły. W latach pięćdzie­siątych, w początkach ery kosmicznej, zarówno USA, jak i ZSRR rozwijały intensywne programy bezzałogowych sond księżycowych.

Podobne prace

Do góry