Ocena brak

Co to są refraktory?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Wczesne były dalekie od doskonałości. Występowały w nich ciągłe defekty optyczne. Naj­poważniejszym z nich była aberracja chromatycz­na. Objawiała się ona tym, że wokół obserwowa­nych obiektów widoczne były kolorowe obwódki.
Aby defekt ten zminimalizować, używano cien­kich soczewek o bardzo dużej ogniskowej. To jed­nak powodowało konieczność wydłużania lunety, niektóre z nich osiągały niewiarygodną długość 45 m. Jednak to właśnie za pomocą takich instru­mentów, zawieszonych na zespole bloczków, osi i kratownic, precyzyjnie poruszanych, dokonano wielu ważnych odkryć w Układzie Słonecznym.
Współcześnie buduje się refraktory, w których układ optyczny tworzy się w taki sposób, by ich aberracje chromatyczne znosiły się wzajemnie, i w efekcie powstawał czysty obraz. Takie obiek­tywy określa się mianem achromatycznych, co oznacza „bez kolorów". Dwa największe refrak­tory, jakie kiedykolwiek wybudowano znajdują się w USA, i oba są wciąż używane. Jeden to 91-cen-tymetrowy teleskop w Lick Observatory, drugi zaś 101-centymetrowy z Yerkes Observatory.

Podobne prace

Do góry