Ocena brak

CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA PODOBNE I JAKIE KONSEKWENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z USTALENIEM PODOBIEŃSTWA PRZESTĘPSTW?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Przestępstwa podobne to przestępstwa skierowane przeciw temu samemu dobru z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dla ustalenia podobieństwa przestępstw istotne znaczenie ma określenie przedmiotu przestępstwa, decyduje on bowiem o przynależności rodzajowej przestępstwa.

Przestępstwami podobnymi SA przestępstwa skierowane przeciwko temu samemu dobru, przestępstwa popełnione przy użyciu przemocy lub groźby jej użycia, a także przy doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podobieństwo przestępstw odgrywa ważną role w systemie prawa karnego. Popełnienie przez sprawcę przestępstwa podobnego, do tego, za które był wcześniej karany, wpływa negatywnie na prognozę kryminologiczną i świadczy o niepowodzeniu procesu resocjalizacyjnego w stosunku do tego sprawcy.

Do góry