Ocena brak

Co to są promienie rentgena?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone w lampie rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.
W aparacie rentgenowskim lampa jest umiesz­czona w skrzyni z ołowiu, w której znajduje się mała szczelina przepuszczająca promienie na ze­wnątrz. Każda z tkanek organizmu pochłania te promienie w określony sposób i właśnie ta szcze­gólna właściwość pozwala je wykorzystać w medy­cynie do otrzymywania obrazów wnętrza ciała. Kości są gęste i zawierają wapń, więc bardzo dob­rze pochłaniają promienie rentgena. Miękkie tkan­ki, to jest skóra, tłuszcz, krew i mięśnie, pochła­niają je o wiele mniej skutecznie. Zatem, jeśli czyjeś ramię znajdzie się na drodze promieni rent­genowskich, przez tkanki miękkie przejdą one z łatwością, ale przeniknięcie przez kości będzie już znacznie trudniejsze. Promienie X zaczerniają kliszę fotograficzną, zatem uzyskany obraz kości jest biały, podczas gdy miękkie tkanki mają na zdję­ciu rentgenowskim kolor ciemnoszary.
Niestety, promienie X są niebezpieczne. Pio­nierzy radiologii na własnej skórze odczuli, że pro­mieniowanie rentgena ma szkodliwy wpływ na organizm. Wystawianie organizmu na działanie dużych dawek może powodować oparzenia, two­rzenie się katarakty w oczach, uszkodzenie narzą­dów rozrodczych i szpiku kostnego, a czasami wywołuje nawet raka. Jednak w dzisiejszych cza­sach pacjenci otrzymują jedynie bardzo małe dawki promieniowania, a aparaty rentgenowskie są dok­ładnie zabezpieczone pokrywami z ołowiu, tak aby promieniowanie skierowane było wyłącznie na badane miejsce. Badanie rentgenowskie wykonuje się tylko wtedy, gdy uzyskana informacja jest niezbędna do skutecznego leczenia pacjenta.

Promienie rentgena odgrywają także ważną funkcję w samym procesie leczenia. Pewne specjalistyczne zabiegi chirurgiczne można wykonać tylko posługując się obrazem rentgena widocznym na ekranie telewizora. Na przykład zablokowane naczynia krwionośne rozszerza się za pomocą cien­kiego wziernika, przesuwanego przez naczynia tak długo, aż obraz rentgenowski wskaże, że znajduje się on we właściwym miejscu. Następnie lekarz nadyma niewielki balon znajdujący się na czubku wziernika i wypycha ciało blokujące naczynie.

Podobne prace

Do góry