Ocena brak

Co to są powłoki elektronowe?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Liczbę elektronów na każdej z powłok określają prawa mechaniki kwantowej, a w szczególności odkryta w 1925 roku przez Austriaka Wolfganga Pauliego 1900-1958 zasada mówiąca, że dwa dowolne elektrony nie mogą charakteryzować się zestawem identycznych liczb kwantowych. Zgod­nie z nią na powłoce K, najbliższej jądru, mogą przebywać maksymalnie 2 elektrony, na następ­nej powłoce L nie więcej niż 8, a na trzeciej od jądra powłoce M - 18. Liczba elektronów na wszy­stkich powłokach i liczba protonów w jądrze są równe liczbie atomowej danego pierwiastka, która określa jego miejsce w układzie okresowym.
Gdy zewnętrzna powłoka elektronowa atomu danego pierwiastka nie jest zupełnie wypełniona elektronami, to atom taki może łączyć się z inny­mi atomami tak, by poprzez przekazanie bądź uwspólnienie elektronów całkowicie zapełnić po-wlokę. Oddziaływanie przyciągające pomiędzy takimi atomami nosi nazwę wiązania. Istnieją trzy podstawowe formy wiązań między atomowych.

Podobne prace

Do góry